Четверг, 06 Сентябрь 2012 13:52

Oare din nou în R.Moldova se renaşte "epoca Inchiziţiei"?

Автор 
Оцените материал
(21 голосов)
Este un rău pe care l-am văzut sub Soare, ca o
greșeală care vine de la cel ce cîrmuește:
nebunia este pusă în locuri înalte, iar bogații stau în locuri de jos.
Am văzut robi călări și prinți, mergînd pe jos ca niște robi.

Solomon , Eclesiastul (sec.10 î.e.n.)

Inchiziție (din latină inquirere, a cerceta; inquisitio, cercetare) este o formă a procesului penal din epoca Evului Mediu târziu. Într-un proces intentat de inchiziție („ex officio“) erau prezentate metodele (procedurile) ca servind interesele obștești și salvării sufletului acuzatului.
Metodele de investigație a inchiziției, urmăreau descoperirea așa numitului „adevăr”; pentru obținerea acestei dovezi, se foloseau până și schingiuirilea acuzatului în fața unor martori, recunoașterea vinei acuzatului fiind scopul principal al investigațiilor, dovezile obiective fiind neglijate. Acest proces lua în considerare numai declarațiile unor martori, care se bazau pe declarațiile altor martori, astfel procesul putând dura timp îndelungat, sfârșitul procesului se termina cu o sentință în care acuzatul putea fi numai nevinovat sau vinovat cu recunoașterea vinei.

Citind uneori istoria secolelor medievale,cu înspăimîntare constatăm: cît (!) de sălbatici şi înapoiaţi erau uneori conducătorii acelor timpuri...că se răfuiau cu poporul său,de multe ori cu nobilimea sa. Folosind diferite metode ticăloase-superstiţioase şi oarbe a binecunoscutei Inchiziţii, - dorind în aşa fel să instaureze pacea, ordinea şi progresul în societate.

E oportun de a face o paralelă, care este: o comparație, apropiere între două ființe, fenomene, în care se scot în evidență asemănările și deosebirile.

Un extras dintr-o recentă "citaţie" a unei cauze "penale" № 2012041028 din or.Bălţi al MAI RM / ...conform elementelor infracţiunii,prevăzute de art.184 al.2 a Codului Penal, pe faptul violării dreptului la libertatea întrunirilor ... și violență (sublinierea îmi aparţine)  /
În prezent, cu toate că trăim într-o epocă avansată a nanotehnologiilor şi cu realizarea celor mai înalte norme democratice; însă cu părere de rău constatăm că unii conducători [politici] din RM precum şi "slugile" sale, o minoritate cu viziuni neadecvate şi deseori amorale, se răspândesc simţitor pe teritoriul RM cu practici similare Evului Mediu.
Şi anume: cum n-ar fi, însă România este într-o oarecare măsură membră a statelor europene care întrunesc cea mai "perfectă" democraţie şi valori umane.
Dacă-i aşa, atunci de ce România încurajează şi propagă elemente similare secolelor medievale în Rep.Moldova, care în esenţă sunt o violare gravă a Constituţiei RM? Lozinci tribare de autoafirmare, gen: "noi suntem români - unicii stăpâni...iar altele etnii sunt nimenea" şi lupte pentru teritorii fertile pentru animalele lor cornute,gen: "Basarabia pământ românesc".
Oare se mai observă undeva în UE aşa practici?

Paradigma1 poporului multinaţional moldovenesc e stabilit demult şi pare deja indecent din partea vecinilor, de a da atâtea tîrcoale2 şi discuţii speculative ca cele enumerate mai sus.

Paradox-ul continuă:
- asupra apărătorilor suveranităţii RM, asupra preşedintelui partidului politic "Patrioţii Moldovei" M.V.Garbuz, se aduc acuzaţii neîntemeiate şi bine împletite cu semiadevăruri! De care violări oare merge vorba?
În cazul dat avem exemple de necontestat.
Vara aceasta,unii adepţi "unionişti" sau lăudat că chipurile au dezvirginat or.Cahul pe data de 22 iulie şi vor continuac s'o facă aşa cu toată Moldova. Din spusele lor, ei sunt paşnici şi binevoitori. Oare așa să fie?

Numai să ne imaginăm următoarele: în faţa unui judecător se află o femeie care sa opus cu înverşunare unui viol, şi alăturea de ea este presupusul violator, - puţin însă desfigurat şi cu unele zgîrieturi pe faţă.
Apoi judecătorul pe parcurs ar fi condamnat'o pe femeie, pentru că ea iar fi cauzat daune fizice acelui bărbat...
Motivînd următoarele:
- "Femeie, de ce ai fost aşa de agresivă cu acest domn manierat şi care vorbeşte liniştit şi motivează clar cauza sa, că de fapt nu-i viol?" - "Fiindcă din spusele lui, el îţi vrea binele și chiar cu flori venise la Dvs, sa apropiat doar tandru şi fără agresivitate".
Judecătorul însă, nu a luat de loc în consideraţie dorinţa şi părerea femeii...
Deci nu e de mirare sau greu de perceput, ce va păţi acel judecător, care abuzînd de funcţiile sale va îndreptăţi acea fărădelege.
De fapt, cine închide ochii la fărădelege, - se face şi el părtaş la ea.

Dacă ne pare stupidă această relatare, cu atât mai mult (!) ar trebui să ne de-a repulsie marşurile "unioniste", caracterizate cu elemente de viol şi ură faţă de băştinaşi. Stupide, chipurile paşnice şi cu flori.
Nu cumva aceastea-s florile? Minutele 7-83
E trist că "unioniştii", de fapt conducătorii lor ignoră obraznic părerile populaţiei, care-i evidentă şi aşa, că poporul moldovenesc e categoric contra la "invitaţia  unioniştilor de a comite adulter".
De fapt cu părere de rău, ei sunt nişte jertfe a maşinii propagandistice romăneşti și stăpîniți sub Programare Neuro-Lingvistică4. Adică sub PNL!

Spre atenţia acelor persoane şi funcţionari de Stat, care au jurat să aducă un serviciu sacru poporului R.Moldova:
- Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele - rău, făcînd judecata nedreaptă;
- care spun că întunericul este lumină, şi lumina - întuneric;
- care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!


De fapt, următoarea exclamație este;
VOX POPULI MOLDAVE – VOX DEI ! Mihail Vasilievici Garbuz, noi poporul suntem alături de D-voastră, precum și de alți patrioți fideli căzuți în 'surghiunul iluminaților' conducători politici din R. Moldova!


Sperăm că în ţara noastră avem încă destule persoane destoinice, care să fie definiţi ca fii şi fiice a Moldovei.

P.S. Ținem cont: că măreția poporului nu se măsoară după numărul său, astfel cum măreția omului nu se măsoară conform înălțimii lui; ci unica măsură este capacitatea sa intelectuală, precum și nivelul său moral.
Apoi, cînd se vor manifesta respectul elementar cuvenit, se va putea începe şi alte forme de discuții şi colaborăriu, ce pot ține de măsurile/direcția de dezvoltare a RM (fie UE , Rusia sau ambele) precum și la acțiunile de bună vecinătate (și) cu România...dat fiind faptul că trăim într-un veac avansat, unde se percep în amănunțime valorile înalte democratice (exemplu, cum se percepe în amănunțime structura celulei, ADN-lui) , inclusiv și drepturile popoarelor la autodeterminare (conform ONU)  - de a sesiza, preveni și ocoli răscoalele, tulburările, vărsările de sânge care rezultă din așa practici pe care le efectuiază o clasă politică din prezent.

ΟΛΞΓ


Прочитано 9933 раз Последнее изменение Пятница, 02 Август 2013 13:31
Автор публикации: Бециян Олег Георгиевич

Пред.рег.орг. Бричанского р-на,партии "Патриоты Молдовы" Вице-пред. НПО "Genavavita" РМ genavavita.org

Сайт: patriot.md

Комментарии 

+4 # Сэм 03.08.2013 07:59
Грантоеды совсем обезумели перед Вильнюсом
Цитата
+5 # Nastea 07.09.2012 00:26
Инквизиция? Даже хуже....
Цитата

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить